Ban Giám Hiệu

 

   
bet365 es

Quyền Hiệu trưởng


PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng
Email: hunght@hcmuaf.idealsmag.com
Website: //idealsmag.com/huynhthanhhung

   
bet365 es 

 Phó Hiệu trưởng

 

GVC. TS. Trần Đình Lý
Email: tdinhly@hcmuaf.idealsmag.com
Website: 

   
bet365 es 

Phó Hiệu trưởng

 

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
Email:  toan.nguyentat@hcmuaf.idealsmag.com 

 

 

 

    
   

 

Số lần xem trang: 47005


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Các hình logo chuẩn của Trường

  Kết nối vá»›i mạng TEIN2 và VINAREN

  Trang thông tin cá»±u sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM