Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 

Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: //idealsmag.com

 

Phòng Hành chính

Phòng G02 - Nhà Thiên Lý 

Điện thoại: 028-38966780 

Fax: 028-38960713

Email: vp@hcmuaf.idealsmag.com

 

Văn Phòng Hiệu Trưởng

Phòng 105, Nhà Thiên Lý

Điện thoại : 028-38960711

Email: vphieutruong@hcmuaf.idealsmag.com

 

Phòng Đào Tạo

Phòng G01, G03 - Nhà Thiên Lý 

Điện thoại: 028-38963350

Email: pdaotao@hcmuaf.idealsmag.com

 

Phòng Công tác sinh viên

Phòng G05 - Nhà Thiên Lý 

Điện thoại/Fax : 028-38974560

Email: nls@hcmuaf.idealsmag.com

Website:

 

 

Số lần xem trang: 2677


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin phục vụ các đối tác vá»›i Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM